ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка радова на зимском одржавању општинских и локалних путева општине Власотинце
petak, 13 oktobar 2017 16:00

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-66/2017 од 13.10.2017. године, ЈНМВ  бр. Р-1.3. 7/2017, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Набавка радова на зимском одржавању општинских и локалних путева општине Власотинце

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+