НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИХВАТАЊУ АТМОСВЕРСКЕ ВОДЕ У УЛ. САВЕ КОВАЧЕВИЋА У ВЛАСОТИНЦУ
petak, 06 oktobar 2017 18:20

На основу члана 39.став 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15), позивамо Вас да  у поступку јнмв-наруџбеница – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА ПРИХВАТАЊУ АТМОСВЕРСКЕ   ВОДЕ  У УЛ. САВЕ КОВАЧЕВИЋА У ВЛАСОТИНЦУ, доставите понуду

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Odluka i poziv Resetka MZ Centar.pdf)Позив за подношење понудаИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИХВАТАЊУ АТМОСВЕРСКЕ ВОДЕ У УЛ. САВЕ КОВАЧЕВИЋА У ВЛАСОТИНЦУ12.10.2017.2113 Kb
Download datoteke (Саве Ковачевића Решетка без цене.doc)Образац понудеИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИХВАТАЊУ АТМОСВЕРСКЕ ВОДЕ У УЛ. САВЕ КОВАЧЕВИЋА У ВЛАСОТИНЦУ12.10.2017.43 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+