НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка електро материјала
utorak, 04 jul 2017 21:21

На основу члана 39.став 2. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15,68/15), позивамо Вас да у поступку добра јнмв-наруџбеница – Набавка електро материјала, доставите понуду

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (poziv -elektro.pdf)Позив за подношење понудаНабавка електро материјала12.07.2017.229 Kb
Download datoteke (ponuda-naruxbenica elektro.doc)Образац понудеНабавка електро материјала12.07.2017.140 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+