НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Рачунарска опрема, партија 2 - Мултифункцијски принтер
petak, 26 maj 2017 20:10

На основу члана 39. став 2.. 3.  и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, 124/12,... и 68/15),  позивам да у поступку „Набавка рачунарске опреме – Партија 2 Мултифункцијски принтер“, доставите  понуду

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Позив Штампач.pdf)Позив за подношење понудаНабавка рачунарске опреме – Партија 2 Мултифункцијски принтер05.06.2017.261 Kb
Download datoteke (Понуда Штампач.doc)Образац понудеНабавка рачунарске опреме – Партија 2 Мултифункцијски принтер05.06.2017.40 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+