НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка стручних услуга- ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце
četvrtak, 09 mart 2017 14:00
Јнмв-у-2.2.8/2017
Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (poziv -naruxbenica.pdf)Позив за подношење понудаАнгажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце17.03.2017.348 Kb
Download datoteke (ponuda-naruxbenica.doc)Образац понудеАнгажовање ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Власотинце17.03.2017.91 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+