Indeks članka
Kancelarija za mlade
PROJEKTI I AKTIVNOSTI
Sve strane

KZM LOGOZvanična prezentacija Kancelarije za mlade www.kzmvlasotince.comlink
 

O Kancelariji

KZM_LOGO Kancelarija za mlade

Opština Vlasotince, Trg oslobođenja 12,
Tel. +381 16 875 122 lok. 139;
e-mail: Kancelarija za mlade opštine Vlasotince


Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS", br. 129/07) i člana 15. stava 1. tačke 6. Statuta opštine Vlasotince ("Sl.glasnik grada Leskovca", br. 12/08) Skupština opštine Vlasotince, na sednici održane dana 08. 12. 2008. godine, donela je Odluku o orgnizovanju kancelarije za mlade. Kancearija za mlade (KZM)je organizovana u okviru Odelenja za privredu, vodoprivredu, društvene delatnosti, privatno preduzetništvo i finansije Opštinske uprave opstine Vlasotince - Odsek za mlade.

U KZM obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- podsticalje mladih da organizuju, udružujui učestvuju u društvenim tokovima,

- poslove zaštite interesa mladih i pomoć uostvarivanje njihovog interesa,

- saradnja sa omladinskim organizacijama i udruženjima i pompć omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu,

- podsticanju i ostvarivanje saradnje koja se odnosi na omladinsku ulogu mladih na teritoriji opštine Vlasotince.

O Savetu za mlade

Savet za mlade
Na osnovu člana 15. i 72. statuta opštine Vlasotince Skupština opština Vlasotince, na sednici održanoj 08. 12. 2008. godine, donela je odluku o osnivanju Savetan za mlade, kojom je ovlašćen da:
  1. predlaže i učestvuje u izradi opštinske omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenjem slobodnog vremena, povećavanjem zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravsta, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristup pravima, održivog razvoja i životne sredinei drugim oblastima od značaja za mlade,
  2. učestvuje u izradi posebnih opštinskih akcionih planova, programa i politike u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje,
  3. daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obavestava organe opštine,
  4. daje misljenjena predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opština u oblastima značajne za mlade,
  5. usvaja godisnje i periodične izvestaje o ostvarivanju opštinske omladinske politike i lokalnih akcionih planovai programe za mlade i podnosi ih Skupštini opštine, predsedniku opštine i Opštinskom veću,
  6. inicira pripremu projekta ili učešća opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja njihovih prava koja su nadležnosti opštine,
  7. podstiče saradnju između opštine i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti,
  8. daje mišljenja o predlozima projekta od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta pštine, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje Skupštini opštini.

Članovi Saveta

Odlukom skupštine opštine Vlasotince, održane 11. marta 2010. godine, doneto je Rešenje o izboru Saveta za mlade.

Članovi saveta su:
1. Stojković Žaklina, predsednik  Saveta
2. Saša Stojiljković, član
3. Jelena Milovanović, član
4. Anka Videnović, član
5. Ivana Stamenković, član
6. Aleksandar Stojanović, član
7. Marinko Đorđević, zamenik predsednika Saveta
8. Aleksandra Stojanović, član
9. Boban Ilić, član
10. Saša Milošević, član
11. Mila Stojanović, člandof2015konkurs.jpg
Poziv za članove odbora Divac Omladinskih Fondova
četvrtak, 23 april 2015 09:25
LAP_za_mlade_1.JPG
LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE 2015-2020.
ponedeljak, 29 septembar 2014 17:10
volonteri_KzM_1.JPG
MLADI ČISTILI PRIOBALJE I PARK
četvrtak, 25 septembar 2014 18:00
Poziv za članove odbora Divac Omladinskih Fondova
ponedeljak, 14 oktobar 2013 10:02
Mladi Vlasotinca promovisali Vinski bal
utorak, 20 avgust 2013 17:00
MLADI I VOLONTERSKI SERVIS
sreda, 10 jul 2013 02:00

 

Strategije

Naslovna Lokalni akcioni plan za mlade opštine Vlasotince 2015. - 2020.
LAP_prva Lokalni akcioni plan za mlade opštine Vlasotince 2010. - 2014.
AP_prva Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva 2011. - 2013.

Javni pozivi

13. april 2012.

 Na osnovu Sporazuma o saradnji između opštine Vlasotince i DAI implementacionog partnera USAID-ovog Programa za jačanje ekonomske sigurnosti (ES Program), za implementaciju Akcionog plana za preduzetništvo mladih u periodu 2011 – 2013. godine koji je usvojen 2011. godine, a u cilju realizacije odabranog projekta:

1.  PODRŠKA RAZVOJU PČELARSTVA MLADIH U OPŠTINI VLASOTINCE

 Opština Vlasotince – Kancelarija za mlade uz podršku USAID-ovog Programa za jačanje ekonomske sigurnosti

 raspisuje

 K O N K U R S

 za angažovanje stručnog pružaoca usluga iz oblasti pčelarstva

... Ceo tekst


 13. april 2012.

 Na osnovu Sporazuma o saradnji između opštine Vlasotince i DAI implementacionog partnera USAID-ovog Programa za jačanje ekonomske sigurnosti (ES Program), za implementaciju Akcionog plana za preduzetništvo mladih u periodu 2011 – 2013. godine koji je usvojen 2011. godine, a u cilju realizacije odabranog projekta:

1.  PODRŠKA RAZVOJU PČELARSTVA MLADIH U OPŠTINI VLASOTINCE

 Opština Vlasotince – Kancelarija za mlade uz podršku USAID-ovog Programa za jačanje ekonomske sigurnosti

 raspisuje

 K O N K U R S

 za podnošenje prijava za zainteresovane mlade ljude koji žele da se bave pčelarstvom iz opštine Vlasotince do 30 godina starosti

... Ceo tekst

 
 

1. jun 2011. godine
 Na osnovu Sporazuma o saradnji sklopljenom između Opštine Vlasotince i Development alternatives Inc., partnera USAID-a na sprovođenju Programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti (PPES program), radi implementacije Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva u opštini Vlasotince za period 2011-2013. godine, usvojenog 23. maja 2011. godine na sednici Skupštine opštine Vlasotince,

Opštinska uprava Vlasotince – Kancelarija za mlade

objavljuje

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva u opštini Vlasotince

 ... Ceo tekst 
→
 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+