Održan je sastanak sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima
ponedeljak, 27 jun 2016 18:00
Uvećaj:
ZAPISNIK
sa sastanka sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima o KONCEPTUALNOM OKVIRU PROSTORNOG RAZVOJA  za Plan Detaljne regulacije za deo radne zone urbanističke celine – V, Vlasotince zapad- Slatina, sa desne strene DP IБ-39 (M-9), Vlasotince-Leskovac, opština Vlasotince

Sastanku su prisustvovali:

-          Predsednik opštine,
-          Šef Odeljenja za urbanizam, građevinske, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove i ostalih službi optinske uprave (načelnik opštinske uprave, šef odeljenja za opšte i skupštinske poslove),
-          predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj,
-          predstavnici Komisije za planove,
-          predstavnici javnih preduzeća (JP Elektroprivreda, JKP Vodovod Vlasotince),
-          investitori (3 predstavnika),
-          obrađivač plana Urbopolis iz Beograda,
-          predstavnici programa Evropski PROGRES.

Sastanak je otvorio predsednik opštine, nakon čega je morao da napusti sastanak zbog obaveza, a prikaz aktivnosti na izradi planske dokumentacije izneo je predstavnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Predstavnici obrađivača plana su dali prikaz Konceptualnog okvira prostornog razvoja područja plana.

Predstavnici lokalne samouprave su izneli informaciju da je Skupština opštine 25.06.2016.godine usvojila Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana, kojom je proširen prostorni obuhvat plana na površinu od oko 77 ha. Kako je navedeno, ista je usledila po Izveštaju Komisije za planove od 02.06.2016.godine, kojim se ''daje pozitivno mišljenje na predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana, predlog proširenja Plana, predlog za bolje rešenje saobraćaja i ukidanje saobraćajnice koja se pruža prema objektu Elektrodistribucije, zbog nemogućnosti njene realizacije, i pozitivno mišljenje na predlog materijala za rani javni uvid''. Takođe, na sastanku je izneta i informacija da je prethodno održan sastanak i sa vlasnicima parcela na predmetnom području (24.06.2016.godine). Nakon iznošenja ovih informacija otvorena je diskusija.

Konstatovano je da na sastanku nema zainteresovanih potencijalnih investitora osim dvojice predstavnika koji su izneli zahteve za izmenu važećeg Plana generalne regulacije za predmetno područje, u kojem su ucrtane novoplanirane saobraćajnice koje seku njihove parcele, a na jednoj se nalazi izgrađen proizvodno-poslovni kompleks. Navedeno je da je verovatno došlo do greške zbog neažurnosti podloga na kojima je rađen plan. Takođe, objašnjeno im je da isto nije predmet rasprave ovog sastanka, kao i da Planom detaljne regulacije, koji je u postupku, ne mogu da se menjaju rešenja iz plana višeg reda. Ali, isto tako da je to moguće realizovati kroz izmenu i dopunu PGR-a, za šta mogu da podnesu inicijativu lokalnoj samoupravi.

U odnosu na kompleksnost problematike bile su izdvojene sledeće teme za raspravu – predložene namene i intenzitet izgradnje, infrastrukturno opremanje lokacija, svojinsko-pravni status zemljišta i potrebe investitora. Predmetno područje trebalo bi kompletno infrastrukturno opremiti. Konstatovano je da je moguće napajanje strujom i vodom, dok bi novu kanalizacionu mrežu trebalo u celini urediti. U odnosu na svojinski status zemljišta, istaknuto je da je područje ''proširenja'' (iz izmenjenje Odluke o izradi plana) u celini poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini. U odnosu na pitanje koliko je zahteva potencijalnih investitora, da li ih ima i koje su njihove potrebe, kroz diskusiju se nije došlo do preciznih odgovora. Navedeno je da postoje zahtevi nekih investitora ali tačni podaci nisu izneti. U odnosu na predložene namene planom, obrađivač plana je smatrao da je moguće dati fleksibilnije namene i intenzitet izgradnje za predmetno područje. Kako je konstatovano u pitanju je uvođenje i novih namena u odnosu na rešenja iz PGR-a i povećanje dozvoljenog intenziteta izgradnje, što bi zahtevalo izmene Plana generalne regulacije. I predstavnik programa Evropski PROGRES je ukazao na mogućnosti koje se otvaraju realizacijom projekta, ali i nemogućnost realizacije projekta u Vlasotincu ukoliko bi se se pristupilo izmeni plana višeg reda.

Kako je cilj sastanka postizanje realnijih i kvalitetnijih planskih rešenja kroz prepoznavanje uslova preduzeća, organa i organizacija, potreba građana i investitora, zaključeno je da je potrebno da se:

- sagledaju realne mogućnosti ukupne investicije pribavljanja i opremanja zemljišta, i uređenja prostora, u skladu sa potrebama potencijalnih investitora, što bi podrazumevalo i uključivanje svih komunalnih preduzeća kako bi se sagledali realni mogući kapaciteti i troškovi komunalnog opremanja,

- sagledaju modaliteti realizacije i stvarni troškovi otkupa zemljišta u privatnoj svojini,

- izvrši usklađivanje planskih rešenja sa važećim Planom generalne regulacije, koji obuhvata predmetno područje (namene, intenzitet izgradnje, infrastrukturno opremanje), kako ne bi došlo do otvaranja novih planskih postupaka – Izmene PGR-a, a u skladu sa preuzetim obavezama sa finansijerom plana.

Učesnici sastanka su se saglasili jer se ovim otvara mogućnost za realizaciju konkretnih planskih intervencija čime se opravdava svrha izrade urbanističkog plana, što je u konkretnom slučaju podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja.

Sastanak je održan u prostorijama SO Vlasotince u periodu od 13.00 do 15.00 časova.

Šef Odeljenja za urbanizam, građevinske, komunalno-stambene
i imovinsko-pravne poslove
Aleksandar Kovandžić, dipl. inž građ.
 

Preuzmite

 pdf Zapisnik sa sastanka sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima


20160621_133648
20160627_134420
20160627_142724
20160627_142735
1/4 
start stop bwd fwd
 
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+