• priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće,
  • izvršava odluke i druga akta Skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća,
  • rešava u pravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarim iz nadležnosti opštine,
  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
  • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.
Opštinskom upravom, kao jedinstvenim  organom, rukovodi načelnik.
Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Opštinska uprava obrazuje organizacione jedinice za vršenje srodnih, upravnih, stručnih i drugih poslova.
Načelnika Opštinske uprave postavlja  Opštinsko veće na osnovu javnog oglasa, na pet godina.
Načelnik opštinske uprave  može imati zamenika koji ga zamenjuje  u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Zamenik načelnika opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.
Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa Statutom opštine i aktom o organizaciji Opštinske uprave.
Akt o organizaciji Opštinske uprave, donosi Skupština opštine na predlog predlog Opštinskog veća.
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštinske uprave donosi načelnik uz saglanost Opštinskog veća.
U Opštinskoj upravi mogu se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika opštine za pojedine oblasti u skladu sa zakonom.
Pomoćnici predsednika opštine mogu se postaviti  za sledeće oblasti: sporta, omladine i obrazovanje; zdravstva i socijalne politike; ekonomskog razvoja, privrede, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i preduzetništva; urbanizma i zaštite životne sredine.
Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.
Radi zaštite imovinskih prava i interesa opštine i mesnih zajednica u opštini, može se obrazovati Opštinsko javno pravobranilaštvo.
Delokrug, organizacija i rad Opštinskog javnog pravobranilaštva utvrdiće se posebnom Odlukom Skupštine opštine.

Zamenik/ca načelnika/ce

 

Tel.+381 (0)16 875 552

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+