Geografski informacioni sistem

U okviru aktivnosti u oblasti razvoja infrastrukture lokalne samouprave, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je početkom 2008. godine iniciralo i sprovelo analizu postojećeg stanja pristupa osnovnom dokumentu za gradnju - generalnom planu naselja u opštinama Vlasotince, Lebane i Prokuplje i gradu Leskovcu. Tom prilikom ustanovljeno je da su osnovne informacije o mogućnostima gradnje na određenoj lokaciji (kao što su namena površina dozvoljene spratnosti po blokovima, infrastrukturna opremljenost, bruto građevinske površine i sl.) dostupne samo zaposlenima u nadležnim opštinskim službama, na čijim su računarima pohranjeni podaci. Kako bi se svim licima zainteresovanim za gradnju na određenoj lokaciji omogućilo da, nezavisno od nadležnih službi, elektronski pribave osnovne ažurne podatke iz generalnog plana naselja, stručnjaci u Ministarstvu razvili su projekat pod nazivom „Generalni plan naselja na web-u (za naselja: Vlasotince, Lebane, Leskovac i Prokuplje)“.Cilj realizacije jednog ovako zahtevnog pilot projekta jeste da se uspostavi efikasni i jedinstveni pristup građana prostorno planskoj dokumentaciji, sa jedne, i doprinese osavremenjivanju opštinskih/gradske uprave kroz osposobljavanje kadra za rad u geografskim informacionim sistemima (GIS), sa druge strane.Imajući u vidu nedovoljno poznavanje koncepta GIS u široj javnosti, u nastavku navodimo nekoliko osnovnih pojašnjenja:

ŠTA JE GIS?
GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima;

GIS je računarski sistem namenjen prikupljanju, obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija; (definicija kompanije ESRI, na čijoj tehnologiji je GIS i baziran)

GIS predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka organizovan tako da omogućava potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima i pristup svakom elementu objekta svakog momenta, kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka.

KAKO FUNKCIONIŠE GIS?
Podaci o prostoru smeštaju se u formi digitalnih karata, predstavljenih kao niz različitih tematskih slojeva. Slikovito – kao kada bismo preklopili niz klasičnih planova nacrtanih na providnim folijama, pri čemu svaki od njih sadrži samo određene vrste informacija (npr. put, vodovodnu mrežu, elektro mrežu, gasna mrežu, kanalizaciona mrežu, itd.). Naime, svakoj informaciji kojoj se može pridružiti koordinata pripada niz podataka koji su smešteni u tabeli.

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 37 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+