Javna knjiga

Evidencioni list

1. Zahtev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procene uticaja
 
2. Evidencioni broj zahteva
 
3. Broj dosijea
 
4. Podaci o podnosiocu zahteva/nosiocu projekta:

1) ime/naziv preduzeća;

2) adresa;

3) podaci o registraciji

4) šifra delatnosti;

5) kontakt osoba;

6) telefon, faks, e-mail

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+