ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Постављање електричних инсталација на спортском игралишту у МЗ Орашје
sreda, 12 septembar 2018 11:37

Предмет јавне набавке је набавка радова на реконструкцији спортског игралишта у МЗ Орашје – 2

                Назив и ознака из ОРН:  45311100-1  Радови на постављању електричних инсталација


ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈН

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+