УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈЕ БУЏЕТА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ
petak, 27 jul 2018 10:34
Uvećaj:

На основу члана 31. став 1. тачка 2. под тачка  1, члана 36 и 41 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,73/10/101/10,101/11,93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13 и 142/14, 68/2015- др.закон и 103/15 и  99/2016. ) достављамо вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Власотинце  за 2019. годину, са пројекцијама буџета 2020 и 2021 годину.

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету локалних власти за  2019. годину са поројекцијама за 2020.и 2021. годину“,  до израде овог материјала  Влада РС и Министарство финансија нису усвојили и доставили у Законом прописаном року (према буџетском календару  5. јул),  али због поштовања рокова предвиђених  буџетским календаром за локалалну власт,  шаљемо упутство корисницима буџета.  Буџетски корисници  треба да  квалитетно и детаљно припреме своје финансијске  планове на основу параметара које буду добили овим Упутством.

За израду смерница  за припрему финансијских планова буџетским корисницима  корићени су основни макроекономски подаци из Фискалне стратегије  за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и  2020. годину Владе Републике Србије и Упутства за  припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019 и 2020. годину Министарства финансија. У складу са смерницама и одређеним лимитима из Упутства корисници буџета треба да прилагоде програме, програмске активности и пројекте за 2019. годину.

Упутство  које вам достављамо садржи основне макроекономске претпоставке, смернице и параметре на основу којих  израђујете предлог финансијског плана за 2019. годину и наредне две фискалне  године.


wordUputstvo za pripremu budzeta za 2019 i projekcije za 2020 i 2021

excel logoPrilog 5 - tabele za plate i broj zaposlenih

excel logoPrilog 6 - Pregled kapitalnih projekata

excel logoObrasci za programski budzet_verzija Excel 2007 i noviji

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 20 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+