ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Набавка радова на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број 404-12-1/2018 од 30.03.2018. године, ЈН бр. Р-1.3.3/2018, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови Предмет набавке: набавка радова на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинцe.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+