НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСЛУГА: Директни пренос седнице Скупштине општине Власотинце
ponedeljak, 26 mart 2018 13:54

На основу члана 39. став 2.. 3.  и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, 124/12,... и 68/15),  позивам да у поступку „Услуге информисања- ТВ преноси седница скупштине“, доставите  понуду


Позив за подношење понуде

Образац понуде

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+