Јавна набавка мале вредности - услуге: Социјална заштита
četvrtak, 01 februar 2018 15:21

На основу чланова 6, 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), упућујемо

П  О  З  И  В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

,ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБЛИКОВАН У 4 ПАРТИЈЕ.

За партију 1 - Услуга ,,Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју,,

За партију 2 - Услуга ,,Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,,

За партију 3 - Услуга ,,Помоћ у кући за старе,,

За партију 4 - Услуга „Становање  уз подршку за особе  са  инвалидидетом

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Одлука о додели уговора.doc)Одлука о додели уговораСоцијална заштита14.02.2018.103 Kb
Download datoteke (Konk_dok_socZ.DOC)Конкурсна документацијаСоцијална заштита01.02.2018.638 Kb
Download datoteke (poziv.pdf)Позив за подношење понудаСоцијална заштита01.02.2018.337 Kb
 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+