ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Радови на чишћењу и уређењу корита „Пушкинова долина, Каменички поток и Црнобарски поток“
petak, 10 novembar 2017 15:35

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404--73/17 од  09.11.2017године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет набавке: СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ- радови на чишћењу и уређењу корита „Пушкинова долина, Каменички поток и Црнобарски поток“ ЈНМВ. БР. Р-1.3.25./2017 - Документација на порталу ЈН

 
Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+