ЋирилицаLatinica

Razvoj

Područje opštine Vlasotince spada u grupu nedovoljno razvijenih opština. Strukturne promene u privredi Okruga, a samim tim i u opštini Vlasotince imale su za posledicu oslobađanje viškova radne snage, što je doprinelo i povećanju broja nezaposlenih lica, Pad industrijske proizvodnje u svim industrijskim preduzećima (u pojedinim i prestanak proizvodnje) i prezaduženost,  je usporio, a negde i zaustavio proces privatizacije. Posledica ovih kretanja je povećanje nezaposlenosti i pojava socijalnih tenzija. Poseban problem predstavljaju mladi koji prvi put traže posao. Kao i u velikom delu Srbije, nezaposlenost i pad životnog standarda su jedan od ključnih problema Vlasotinačke opštine.
Rešavanje ovog izazova umnogome će odrediti dalji razvoj opštine, a sigurno da će zavisiti i od političko-ekonomskih kretanja u Srbiji
i regionu.
Teška situacija nastala je gubitkom velikog broja radnih mesta i nedovoljnim otvaranjem novih u malim i srednjim preduzećima.
U ovakvim uslovima mora se obratiti pažnja i na ublažavanje ovog problema, pasivnim i aktivnim merama koje uključuju finansiranje programa novog zapošljavanja, samozapošljavanja, obuka i prekvalifikaciono-dokvalifikacionih programa, posebnih programa usmerenih na zapošljavanje mladih, ali i obrazovanje kadrova potrebnih sadašnjem i budućem tržištu rada.
Opština Vlasotince raspolaže raznoraznim prirodnim resursima  Među značajnije resurse ubrajaju se poljoprivredno zemljište, mineralne sirovine, šume i vodni resursi, koji zajedno pružaju pogodne uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje, agroindustrije, turizma i gradđevinarstva.
Stvaranje sredine, dovoljno atraktivne za domaća i strana privredna ulaganja, predstavlja osnovni interes za vlasotinačku opštinu.
S obzirom na očekivanu ali vremenski neizvesnu transformaciju postojećih privrednih preduzeća, buduću orijentaciju na male proizvodne pogone kao dominantne i uočenu tendenciju da se linearno uz postojeće saobraćajnice spontano formiraju privredni kompleksi, novim generalnim planom Vlasotince 2020 planirano je povećanje postojeće industrijske zone i površina za privrednu delatnost. Za potencijalne investitore, Opština bi obezbedila mogućnost davanja lokacija (za mala i srednja preduzeća) pod najpovoljnijim uslovima.
Ovo će se postići izgradnjom odgovarajuće infrastrukture (posebno u industrijskoj zoni i zonama u centralnom gradskom jezgru), odgovarajućim finansijskim merama opštine, usvajanjem pozitivnih rešenja iz Evrope i Srbije, promocijom vlasotinačke privrede itd. Opština Vlasotince nudi svim potencijalnim investitorima potpuno opremljeno zemljište sa uređenom infrastrukturom, vodovodom, kanalizacijom, električnom mrežom i saobraćajnicama u industrijskoj zoni.

Industrijska zona

Lokacija: Vlasotince
Površina: 82 ha
Izgrađenost: 30 %
Potencijalna neto površina za investitore: 57 ha
Udaljenost od autoputa: 6 km
Udaljenost od glavnog puta: 0 km
Udaljenost od železnice: 10 km

Industrijska zona Vlasotince je već definisana Generalnim planom. Urbanistička dokumentacija je pripremljena i opština aktivno radi na prikupljanju podataka o imovinsko-svojinskom statusu zemljišta. Lokacija je već delimično izgrađena, nekoliko lokalnih i međunarodnih kompanija imaju poslovne pogone na lokacijia u industrijskoj zoni.
Lokacija je blizu glavnog infrastrukturnog koridora, postojeće uspešne industrije mogu biti dobra promocija za nove investitore. Lokacija omogućava dnevnu migraciju iz Leskovca, regionalnog centra Jablaničkog okruga i Niša, najvećeg grada južne Srbije, što omogućava zapošljavanje visoko osposobljenih ili specijalizovanih radnika.
Opština Vlasotince treba da prikupi zemljišta u planiranoj zoni i izgradi infrastrukturu kako bi novim investitorima bila omogućena izgradnja novih objekata.


 
  Uzivo


inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+